نوشته هایی با برچسب "دیوار سبز"

دیوار سبز


دیوار سبز یا همان ایجاد فضای سبز عمودی دارای کاربرد فراوان می باشد . کاشت گیاهان به صورت عمودی از گذشته های دور رایج بوده است و با چیدن گلدان روی هم دیوار سبز بوجود می آوردند . دیوار سبز متریالی مناسب جهت پوشش دیوار و از...

ادامه بیشتر ...