نوشته هایی با برچسب "دیوار سبز هیدروپونیک"

دیوار سبز هیدروپونیک


دیوار سبز هیدروپونیک به روز ترین سیستم دیوار سبز. دیوار سبز هیدروپونیک اتفلابی در طراحی و اجرای دیوار سبز به وجود آورده است. هیدروپونیک چیست؟ هیدروپونیک از دوکلمه هیدور (hydro)به معنی آب و پونیک (ponics) به معنی تغذیه...

ادامه بیشتر ...