نوشته هایی با برچسب "آبیاری هوشمند"

آبیاری هوشمند


آبیاری هوشمند با توجه به اقلیم ایران و اینکه در بیشتر مناطق کشور دچار خشکسالی هستیم بسیار مورد نیاز می باشد. آبیاری هوشمند یعنی مدیریت بهینه مصرف آب . آبیاری هوشمند یعنی یکپارچه سازی توضیع آب . استفاده از این سیستم...

ادامه بیشتر ...