راه اندازی و طراحی سیستم آبیاری هوشمند

راه اندازی و طراحی سیستم آبیاری هوشمند اجرای سیستم آبیاری هوشمند طراحی و اجرای آبیاری اتوماتیک بارانی قطره ای در شرکت طراحان منظر آینده .

طراحی سیستم آبیاری هوشمند برای منازل ادارات باغات و زمینهای کشاورزی .

راه اندازی و طراحی سیستم آبیاری هوشمند

طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره ای برای باغات میوه و غیره .

راه اندازی و طراحی  سیستم آبیاری هوشمند تحت فشار جهت آبیاری تمام سطح مانند فضای چمن کاری شده .

اجرای سیستم آبیاری بارانی برای زمینهای کشاورزی با مساحتهای بالا جهت صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از آب .

برای سیستم آبیاری هوشمند یک طراحی مناسب واجب تر از اجرای آن است و محاسبات باید به صورت دقیق و کاملا کارشناسی انجام شود تا میزان فشار مناسب بدست آید و در هیچ جای سیستم افزایش فشار و یا کاهش آن را مشاهده نکنیم .

مطالب مرتبط