اجرای انواع آبنما

اجرای انواع آبنما توسط شرکت طراحان منظر آینده.

اجرای انواع آبنما مدرن و کلاسیک سنگی و فایبر گلاس و مکامپوزیت فایبرگلاس .

طراحی و ساخت انواع آبنما شامل آبنما پرده باران که آب به صورت یک پرده و به مانند قطرات باران ریزش میکند .

 

 

اجرای انواع آبنما

آبنما صخره ای که آب از روی سنگهای قلوه به صورت وحشی ریزش میکند .

آبنما حبابی که شامل دو شیشه که بین آنها آب قرار دارد و هوا به صورت حباب به وسیله نازلی که تعبیه شده وارد آب میشود .

آبنمای کلاسیک که اکثرا به صورت کاسه ای می باشد و آب از یک موتیف خارج میشود مانند کوی ژاپنی .

آبنما دیواری که آب از روی سطح سر میخورد و جنس دیواره اکثرا از سنگ می باشد.

آبنما حاظری فایبر گلاس که طرح های متنوع و نصب سریع و آسان دارد .

 

 

مطالب مرتبط